Liên kết nhanh
Tin tức - sự kiện

Thông báo về việc đăng ký online cho HSSV có nhu cầu ở nội trú năm học 2017 - 2018

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

Ban Quản lý Ký túc xá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký online cho HSSV có nhu cầu  ở nội trú năm học 2017 - 2018)

    Kính gửi:  Anh (chị) học sinh sinh viên (HSSV).

   Căn cứ chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc sắp xếp chỗ ở Nội trú cho HSSV năm học 2017 – 2018; Căn cứ công văn số 344/ĐHSP - ĐT kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 của trường ĐHSP Hà Nội; Nhằm tạo thuận lợi cho HSSV trong việc đăng ký ở Nội trú năm học 2017 - 2018. Ban Quản lý KTX sử dụng phần mền đăng ký online cho HSSV. Vậy, Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể anh (chị) HSSVvề việc đăng ký online như sau: 

1. Địa chỉ truy cập đăng ký:       http://phanmemkytucxa.com/

2. Thời gian đăng ký:                  Từ ngày 19 tháng 08 năm 2017

3. Quy trình, thủ tục, yêu cầu đăng ký:

- Quy trình:

 • HSSV sử dụng laptop hoặc smart phone có kết nối internet đăng ký online tại địa chỉ http://phanmemkytucxa.com/
 • Ban Quản lý KTX xét duyệt đơn đăng ký và gửi thông báo tới HSSV theo địa chỉ E-mail đã đăng ký với Ban Quản quản KTX.
 • Sau 03 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận thông báo đơn đã được duyệt của Ban Quản lý KTX,  HSSV có nhu cầu ở Nội trú đến làm thủ tục ở Nội trú. Nếu quá thời gian 03 ngày HSSV không đến làm thủ tục, không có phản hồi tới Ban Quản lý KTX thì Ban Quản lý KTX sẽ sắp xếp HSSV khác có nhu cầu ở Nội trú.

- Thủ tục:

 • HSSV nhận phòng đã đăng ký và ký hợp đồng ở Nội trú tại phòng 215 nhà A11
 • Nộp lệ phí ở Nội trú tại phòng 219 nhà A11
 • Hoàn thiện hồ sơ ở Nội trú:

- Yêu cầu đối với HSSV khi đăng ký và hoàn thiện hồ sơ Nội trú

 • HSSV thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác thông tin khi đăng ký online (có hướng dẫn trên phần mền).
 • Giấy báo trúng tuyển, giấy biên nhận hồ sơ, biên lai thu tiền đối với HSSV khóa mới
 • Thẻ HSSV, Căn cước công dân, CMND, các giấy tờ ưu tiên (nếu có) và 2 ảnh 4x6
 • Nghiêm túc và thực hiện đúng các yêu cầu khi làm thu tục ở Nội trú
 • Mọi vướng mắc, khó khăn của HSSV khi đăng ký online xin liên hệ cán bộ quản lý sinh viên, văn phòng Ban Quản lý KTX, Website  để được hướng dấn.

 Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Phòng Đào tạo, CTCT - HSSV

- Ban Chủ nhiệm khoa

- Đoàn TN  - Hội SV

- Lưu VP

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

 

 

ThS. Trần Công Thanh

 

 

Publish: 8/20/2017 - Views: 5725 - Lastest update: 8/20/2017 5:35:36 PM
Related