Liên kết nhanh
Tin tức - sự kiện

Thông báo kế hoạch sắp xếp học sinh sinh viên năm học 2017 - 2018

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

Ban Quản lý Ký túc xá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v Sắp xếp học sinh sinh viên năm học 2017 - 2018)

      Kính gửi:  Anh (chị) học sinh sinh viên (HSSV) nội trú.

     Căn cứ sự chỉ đạo của Nhà trường về việc sắp xếp chỗ ở nội trú cho học sinh sinh viên năm học 2017 – 2018; Căn cứ công văn số 344/ĐHSP - ĐT kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 của trường ĐHSP Hà Nội; căn cứ kế hoạch sắp xếp chỗ ở nội trú cho HSSV năm học 2017 – 2018 của Ban Quản lý Ký túc xá; Vậy Ban Quản lý KTX thông báo tới toàn thể anh (chị) học sinh sinh viên nội dung như sau:

1. Thời gian đón tiếp Học sinh Sinh viên:

- Từ ngày 03 đến ngày 06 tháng 08 năm 2017 đón Học sinh trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội và THPT Nguyễn Tất Thành

- Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 08 năm 2017 Sinh viên khóa 67

- Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 08 năm 2017 Sinh viên khóa 64, 65, 66

- Học viên Cao học, NCS đón theo lịch đào tạo của Nhà trường

- Các đối tượng khác đón từ ngày 15 tháng 08 năm 2017

2. Địa điểm đón tiếp HSSV:

Phòng 215 nhà A11 - Văn phòng Ban Quản lý KTX

3. Cán bộ Quản lý sinh viên và xếp phòng ở:

Nhà A5 và A8Đ: Anh Nguyễn Văn Giang - Xếp Sinh viên các khóa theo nhu cầu

Nhà A6:  Chị Nguyễn Thùy Linh - Xếp Sinh viên Nam và Sinh viên khoa GDQP

Nhà A9 và A8T: Chị Nguyễn Thị Thùy Dung - Xếp Sinh viên, học viên các khóa theo nhu cầu và Sinh viên K64

Nhà A11: Anh Phạm Quang Vinh - Xếp Học viên cao học các khóa theo nhu cầu

Nhà A12:  Anh Vũ Việt Hùng, Anh Nguyễn Tiến Mạnh, Chị Nguyễn Thu Hiền - Xếp học sinh, sinh viên (Nữ) các khóa, học viên các khóa theo nhu cầu

4. Quy trình, thủ tục ở Nội trú Ký túc xá

- Quy trình:

  • HSSV lấy Đơn đăng ký theo mẫu trên Website Ký túc xá: http://ktx.hnue.edu.vn/
  • Đăng ký ở khu vực nhà theo nguyện vọng cá nhân
  • Nộp đơn đăng ký cho cán bộ phụ trách nhà để nhận phòng

- Thủ tục:

  • Giấy báo trúng tuyển, giấy biên nhận hồ sơ, biên lai thu tiền đối với HSSV khóa mới
  • Thẻ HSSV, Căn cước công dân, CMND, các giấy tờ ưu tiên (nếu có) và 2 ảnh 4x6
  • Các giấy tờ hồ sơ khác sẽ được hoàn thiện sau khi vào ở
  • Nghiêm túc và thực hiện đúng các yêu cầu khi làm thu tục ở Nội trú

Nơi nhận:

- Phòng Đào tạo, CTCT - HSSV

- Ban Chủ nhiệm khoa

- Đoàn TN  - Hội SV

- Lưu VP

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

(Đã ký)

ThS. Trần Công Thanh

Ghi chú:
Publish: 8/11/2017 - Views: 4282 - Lastest update: 8/11/2017 10:50:25 AM
Related