phòng ở
thành viên


Bùi Đức Lương

Sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Thể chất

Bùi Hồng Cúc

Sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Quốc phòng

Bùi Hồng Linh

Thạc sỹ năm 6 Khoa Ngữ Văn

BÙI NGỌC TUÂN

Sinh viên năm 1 Khoa Lịch Sử

BÙI NGỌC TUÂN

Sinh viên năm 1 Khoa Lịch Sử

Bùi Thị Dinh

Thạc sỹ năm 5 Khoa Triết học

Bùi Thị Nhinh

Thạc sỹ năm 1 Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

bùi thị thu huyền

Học sinh năm 1 Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English

Chử Thị Thu Trang

Sinh viên năm 2 Khoa Giáo dục Tiểu học

Chử Thị Thu Trang

Sinh viên năm 2 Khoa Giáo dục Tiểu học

Cù Thị Anh Thư

Thạc sỹ năm 2 Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

Đặng Thị Huyền

Sinh viên năm 4 Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Đào Ngọc Tuyền

Sinh viên năm 1 Khoa Giáo dục Đặc biệt

Đào Thị Phương Anh

Học sinh năm 1 Khoa Sinh Học

Đinh thị Ngọc anh

Sinh viên năm 2 Khoa Toán - Tin

Đinh Thị Phương

Sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Quốc phòng

Đinh Thị Phương

Sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Quốc phòng

Đinh Thị Tuyết Trinh

Học sinh năm 1 Khoa Ngữ Văn

Đinh Thị Tuyết Trinh

Học sinh năm 1 Khoa Ngữ Văn

Đỗ Hải Linh

Sinh viên năm 1 Khoa Ngữ Văn

Đỗ Minh Nguyệt

Sinh viên năm 3 Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Đỗ Minh Nguyệt

Sinh viên năm 3 Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Đỗ Quỳnh Nga

Thạc sỹ năm 1 Khoa Ngữ Văn

Đỗ Thị Hà

Sinh viên năm 4 Khoa Hóa Học

Đỗ Thị Hà

Sinh viên năm 4 Khoa Hóa Học

Đỗ Thị Hương

Sinh viên năm 4 Khoa Giáo dục Tiểu học

ĐỖ THỊ NHƯ YẾN

Thạc sỹ năm 1 Khoa Vật Lí

Đỗ Thị Thu Thảo

Sinh viên năm 5 Khoa Công tác Xã hội

Đỗ Thị Thu Thảo

Sinh viên năm 5 Khoa Công tác Xã hội

Đỗ Trần Khánh Linh

Sinh viên năm 2 Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English

Đỗ Trần Khánh Linh

Sinh viên năm 2 Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English

Đỗ Viết Nan

Sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Quốc phòng

ĐOÀN THỊ DIỄN

Sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Quốc phòng

ĐOÀN THỊ DIỄN

Sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Quốc phòng

Đoàn Thị Mai

Sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Quốc phòng

Đoàn Thị Như Quỳnh

Sinh viên năm 2 Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

Đồng Thị Anh

Sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Quốc phòng

DƯƠNG HỒNG ANH

Thạc sỹ năm 2 Khoa Lịch Sử

Dương Minh Giang

Học sinh năm 6 Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English

Giản Thị Hằng

Sinh viên năm 2 Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

GIANG QUỲNH ANH

Học sinh năm 2 Khoa Sinh Học

Hà Đức Hoàng Anh

Học sinh năm 1 Khoa Tâm Lí - Giáo dục

Hà Kim Anh

Sinh viên năm 2 Khoa Giáo dục Mầm non

Hà Thị Hương Thảo

Sinh viên năm 4 Khoa Ngữ Văn

Hà Thị Hương Thảo

Sinh viên năm 4 Khoa Ngữ Văn

Hà Thị Hương Thảo

Sinh viên năm 4 Khoa Ngữ Văn

Hoàng Trọng Nghĩa

Sinh viên năm 2 Khoa Giáo dục Quốc phòng

Hoàng Trọng Nghĩa

Sinh viên năm 2 Khoa Giáo dục Quốc phòng

Khổng Tường Minh

Học sinh năm 6 Khoa Toán - Tin

Lại Quý Dương

Thạc sỹ năm 1 Khoa Địa Lí/Faculty of Geography

Lại Trọng Dũng

Sinh viên năm 1 Khoa Công nghệ Thông tin

Lại Trọng Dũng

Sinh viên năm 1 Khoa Công nghệ Thông tin

Lê Thị Bích Hảo

Thạc sỹ năm 6 Khoa Ngữ Văn

Lê Thị Bích Ngọc

Sinh viên năm 4 Khoa Quản lí Giáo dục

Lê Thị Bích Ngọc

Thạc sỹ năm 1 Khoa Toán - Tin

Lê Thị Nhung

Sinh viên năm 2 Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

Lê Thị Quỳnh Xuân

Sinh viên năm 4 Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Lê Tiến Thái

Thạc sỹ năm 1 Khoa Hóa Học

Lương Cao Thắng

Thạc sỹ năm 1 Khoa Vật Lí

lương thị na

Sinh viên năm 3 Khoa Địa Lí/Faculty of Geography

Lưu Thị Nhật Lệ

Sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Quốc phòng

Mai Thi Ngoc

Học sinh năm 1 Khoa Sinh Học

Mè Thị Hoài

Sinh viên năm 2 Bộ môn Tiếng Nga

Ngô Thị Phương Huyền

Sinh viên năm 2 Khoa Toán - Tin

Nguyễn Đình Tùng

Sinh viên năm 1 Khoa Hóa Học

Nguyễn Hoàng Thúy An

Sinh viên năm 1 Khoa Vật Lí

Nguyễn Hồng Xiêm

Sinh viên năm 2 Khoa Ngữ Văn

Nguyễn Hương Giang

Học sinh năm 1 Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English

Nguyễn Hương GIang

Học sinh năm 1 Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English

Nguyễn Khánh Linh

Thạc sỹ năm 1 Khoa Vật Lí

NGUYỄN KIỀU OANH

Thạc sỹ năm 1 Khoa Vật Lí

Nguyễn kim thạch

Thạc sỹ năm 1 Khoa Toán - Tin

Nguyễn Lệ Thuỷ

Sinh viên năm 2 Khoa Ngữ Văn

Nguyễn Mạnh Hùng

Thạc sỹ năm 2 Khoa Hóa Học

Nguyễn Mạnh Hùng

Thạc sỹ năm 2 Khoa Hóa Học

Nguyễn Thanh Dung

Thạc sỹ năm 1 Khoa Sinh Học

Nguyễn Thành Luân

Sinh viên năm 5 Khoa Địa Lí/Faculty of Geography

Nguyễn thị anh phương

Sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Quốc phòng

Nguyễn Thị Anh Phương

Sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Quốc phòng

Nguyễn Thị Bảo Trâm

Sinh viên năm 2 Khoa Toán - Tin

Nguyễn Thị Giáng Hương

Thạc sỹ năm 1 Khoa Ngữ Văn

Nguyễn Thị Hà

Học sinh năm 5 Khoa Toán - Tin

Nguyễn Thị Hải Anh

Học sinh năm 6 Bộ môn Tiếng Nga

Nguyễn Thị Hồng

Thạc sỹ năm 1 Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

Nguyễn Thị Hồng Thương

Học sinh năm 6 Khoa Tâm Lí - Giáo dục

Nguyễn Thị Hương Giang

Sinh viên năm 5 Khoa Giáo dục Quốc phòng

Nguyễn Thị Hương Xoan

Sinh viên năm 1 Khoa Sinh Học

Nguyễn Thị Khuyên

Thạc sỹ năm 6 Khoa Việt Nam học

Nguyễn Thị Lý

Sinh viên năm 2 Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

Nguyễn Thị Lý

Sinh viên năm 2 Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

Nguyễn Thị Minh Hải

Sinh viên năm 4 Khoa Vật Lí

Nguyễn Thị Minh Hải

Sinh viên năm 3 Khoa Vật Lí

Nguyễn Thị Minh Hải

Thạc sỹ năm 1 Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Sinh viên năm 1 Khoa Vật Lí

Nguyễn Thị Ngọc Hảo

Sinh viên năm 6 Khoa Toán - Tin

Nguyễn thị quỳnh

Sinh viên năm 2 Khoa Địa Lí/Faculty of Geography

Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sỹ năm 1 Khoa Hóa Học

Nguyễn Thị Thuỳ

Thạc sỹ năm 2 Khoa Ngữ Văn

Nguyễn Thị Thuý Hiền

Sinh viên năm 1 Khoa Công nghệ Thông tin

Nguyễn Thị Thùy Trang

Học sinh năm 1 Khoa Lịch Sử

Nguyễn Thị Trang

Sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Thể chất

Nguyễn Thị Ước

Sinh viên năm 5 Khoa Nghệ Thuật

Nguyễn Thuỳ Linh

Học sinh năm 6 Khoa Toán - Tin

Nguyễn Trần Diệu My

Sinh viên năm 1 Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English

Nguyễn Trọng Nghĩa

Sinh viên năm 1 Khoa Sinh Học

Nguyễn văn tường

Thạc sỹ năm 1 Khoa Vật Lí

Nguyễn Văn Tuyển

Thạc sỹ năm 1 Khoa Vật Lí

NGUYỄN VŨ HÀ ANH

Học sinh năm 6 Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English

Nông Thị Thương

Học sinh năm 1 Khoa Địa Lí/Faculty of Geography

Nông Thị Thương

Học sinh năm 1 Khoa Địa Lí/Faculty of Geography

Phạm Hoài Anh

Sinh viên năm 4 Khoa Công tác Xã hội

Phạm Thị Hương

Sinh viên năm 1 Khoa Địa Lí/Faculty of Geography

Phạm Thị Huyền

Thạc sỹ năm 2 Khoa Hóa Học

Phạm Thị Huyền Trang

Sinh viên năm 5 Khoa Sinh Học

Phạm Thị Thanh Hà

Thạc sỹ năm 1 Khoa Vật Lí

Phạm Thị Thanh Loan

Sinh viên năm 5 Khoa Vật Lí

Phạm Thị Thu Hiền

Thạc sỹ năm 2 Khoa Sinh Học

Phạm Thị Thu Hiền

Sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Đặc biệt

Phan Thị Thu Ngân

Sinh viên năm 1 Khoa Ngữ Văn

Phù Thuỳ Linh

Thạc sỹ năm 5 Khoa Toán - Tin

Phùng Thị Ngọc Hoa

Sinh viên năm 2 Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

Quách Thị Vân Anh

Sinh viên năm 2 Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

Quách thị Vân Anh

Sinh viên năm 2 Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

Quản Thị Phương

Sinh viên năm 2 Khoa Vật Lí

Trần Thị Bích Ngọc

Học sinh năm 1 Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English

Trần Thị Hà Phương

Sinh viên năm 4 Khoa Giáo dục Tiểu học

Trần Thị Hồng Loan

Sinh viên năm 2 Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

Trần thị hương tràm

Học sinh năm 1 Khoa Việt Nam học

Trần Thị Huyền Thương

Sinh viên năm 1 Khoa Tâm Lí - Giáo dục

Trần Thị Thu Hà

Học sinh năm 2 Bộ môn Tiếng Nga

Trần Thúy Quỳnh

Thạc sỹ năm 6 Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Trương Thị Nhàn

Thạc sỹ năm 1 Khoa Vật Lí

Trương Thị Thanh

Thạc sỹ năm 6 Khoa Ngữ Văn

Võ Nhật Minh

Thạc sỹ năm 1 Khoa Vật Lí

Vũ Hương Giang

Sinh viên năm 1 Khoa Giáo dục Tiểu học

Vũ Lâm Oanh

Sinh viên năm 1 Khoa Hóa Học

Vũ Phương Thảo

Thạc sỹ năm 1 Khoa Toán - Tin

Vũ Thị Hiền Anh

Thạc sỹ năm 6 Khoa Toán - Tin

Vũ Thị Thanh

Sinh viên năm 2 Khoa Toán - Tin

Vũ Thị Thuỳ Linh

Sinh viên năm 4 Khoa Giáo dục Mầm non