giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng:

1.1. Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý phục vụ sinh viên nội trú ngoài giờ lên lớp.

1.2. Quản lý cơ sở vật chất, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong khuôn viên ký túc xá.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Quản lý sinh viên nội trú ngoài giờ lên lớp

- Tổ chức đón, sắp xếp chỗ ở cho sinh viên theo đúng quy định về chế độ chính sách, thứ tự ưu tiên trên nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng và nhu cầu của từng sinh viên trong điều kiện cho phép.

- Quản lý hồ sơ sinh viên nội trú bao gồm: hồ sơ nhân khẩu, sơ yếu lí lịch, danh sách, sổ ảnh, sổ nhật kí, hồ sơ thi đua khen thưởng.

- Quản lý tình hình nội vụ sinh viên: thường xuyên kiểm tra, nắm bắt nguyện vọng, tâm tư tình cảm, điều kiện sống, sinh hoạt, học tập của sinh viên. Qua đó đưa ra các biện pháp giáo dục, giúp đỡ sinh viên về điều kiện sống, học tập.

- Tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động tập thể nhằm giáo dục, thu hút sinh viên theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Nhà trường: Phát động phong trào xây dựng ký túc xá Dân chủ - Kỷ cương - Văn minh - Hiện đại; Xây dựng phòng ở Kiểu mẫu và phòng ở Văn hóa; Thực hiện việc khen thưởng và kỷ luật đối với tập thể, cá nhân sinh viên nội trú.

- Phối hợp với gia đình và các đơn vị liên quan trong quản lý - giáo dục sinh viên.

2.2. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường ký túc xá

* An ninh trật tự, phòng chống cháy nổ:

- Đảm bảo lực lượng thường trực 24/24, tuần tra, kiểm soát, canh gác, an ninh trật tự ký túc xá. Kiểm tra, nhắc nhở trật tự nội vụ phòng ở sinh viên. Sẵn sàng ứng phó, huy động, kết hợp với lực lượng chức năng giải quyết các trường hợp gây mất an ninh trật tự.

- Tăng cường các thiết bị công nghệ kiểm tra, giám sát người ra, vào ký túc xá; phát hiện và ngăn chặn những hành vi phạm tội, phục kích, bắt giữ đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

- Bảo đảm các điều kiện an toàn về tính mạng và tài sản của sinh viên, tài sản của tập thể.

- Kiểm tra thường xuyên các phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ.

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định.

* Vệ sinh môi trường:

- Huy động các nguồn lực đảm bảo vệ sinh khu vực ngoài phòng ở bằng nguồn kinh phí sinh viên đóng góp theo quy định của Nhà trường.

- Nhắc nhở sinh viên về ý thức giữ gìn vệ sinh chung và vệ sinh phòng ở.

2.3. Quản lý, tổ chức các dịch vụ phục vụ sinh viên:

Điều hành, quản lý và tổ chức các hoạt động dịch vụ trong khuôn viên Ký túc xá để đáp ứng nhu cầu, điều kiện sinh hoạt của sinh viên, theo cơ chế tự hạch toán trên cơ sở phục vụ là chính, không nhằm mục đích kinh doanh thu lợi nhuận, theo đúng quy định của Pháp luật và của Nhà trường về từng loại hình dịch vụ.

2.4. Quản lý, sử dụng và sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất:

- Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất Ký túc xá với mục đích phục vụ sinh viên. Lập sổ sách, theo dõi toàn bộ cơ sở vật chất, trang bị hệ thống điện, nước, nhà ở, phòng ở.

- Hàng năm, lập kế hoạch trình Ban Giám hiệu về sửa chữa và nâng cấp khu vực Ký túc xá quản lý. Chủ động các công việc sửa chữa (không ảnh hưởng đến kết cấu công trình), mua sắm trang thiết bị thay thế trong phạm vi khoán để phục vụ sinh viên kịp thời.

- Tổ chức thực hiện việc bàn giao tài sản cho sinh viên trong năm học. Xử lý buộc phải bồi thường theo quy định về tài sản do sinh viên cố ý hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm gây hư hỏng. Thực hiện cấp phát, khoán tài sản giá trị thấp cho sinh viên sử dụng đúng quy định.

2.5. Quản lý, sử dụng nguồn tài chính do Nhà trường cấp và nguồn tài chính thu tại chỗ:

- Quản lý đúng nguyên tắc tài chính các nguồn kinh phí do Trường cấp, ủy nhiệm chi, nguồn kinh phí thu được từ phí nội trú và các hoạt động có thu tại Ký túc xá.

- Nộp về Trường đúng hạn và đầy đủ theo quy định, khoán thu từ các nguồn: phí nội trú, tiền điện, nước ngoài định mức bao cấp và các hoạt động khác được Trường ủy quyền.