giới thiệu
đội ngũ cán bộ

1.  Lãnh đạo Ban: Gồm 02 đồng chí

 • ThS. Trần Công Thanh - Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá
 • ThS. Võ Trọng Nghĩa - Phó Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá

2. Tổ trưởng QLSV: Gồm 08 đồng chí phụ trách công tác sinh viên, thủ quỹ, kế toán đơn vị

 • Tổ trưởng: Phạm Quang Vinh
 • Tổ phó, kiêm phụ trách Website KTX & Đội SVTQ: Vũ Việt Hùng
 • Quản lý Sinh viên theo các khu vực nhà:
 • Nhà A5: Nguyễn Văn Giang
 • Nhà A6: Vũ Việt Hùng & Nguyễn Tiến Mạnh                                 
 • Nhà A8Đ + Nhà C4: Đoàn Đức Thanh;         
 • Nhà A8T và kiêm thủ quỹ: Nguyễn Thị Thùy Linh
 • Nhà A9: Nguyễn Thùy Dung   
 • Nhà A11: Phạm Quang Vinh Lưu Học sinh nước ngoài (theo dõi kế toán đơn vị)
 • Trực văn phòng, tính số điện nước hàng tháng: Nguyễn Thu Hiền

3. Tổ Bảo vệ: Gồm 06 cán bộ đảm bảo ANTT trong KTX, điều hành đội SVTQ tuần tra, đóng mở cửa các khu vực nhà; Thực hiện trực 24h/24h tại cổng chính KTX và chia thành các ca trực

 • Tổ trưởng: Đinh Quốc Thắng
 • Ca ngày: Từ 06h00 - 18h00: Gồm 02 cán bộ: Tuyết  + Tự
 • Ca tối: Từ 18h00 - 23h00: Gồm 03 cán bộ: Thắng  + Phong
 • Ca đêm: Từ 23h00 - 06h00: Gồm 01 cán bộ (02 cán bộ trực ca đêm/tháng)

4. Tổ Phục vụ:  Gồm 03 cán bộ đảm bảo công tác vệ sinh khuôn viên KTX, sửa chữa điện, nước, ...

 • Tổ trưởng: Nguyễn Đình Hậu điều hành tổ, theo dõi sửa chữa, ...
 • Sửa chữa, đọc số điện - nước: Lê Đình Hải
 • Vệ sinh môi trường: Hoàng Thị Phương